41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101

Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza

Adwokat Sprawy Karne Dąbrowa Górnicza: Zaufaj Ekspertowi w Trudnych Chwilach

Sprawy karne są jednymi z najbardziej skomplikowanych i stresujących aspektów prawa, z którymi można się zmierzyć. W takich chwilach niezwykle ważne jest, aby znaleźć doświadczonego i kompetentnego adwokata, który będzie w stanie poprowadzić Cię przez trudne procesy sądowe. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten artykuł – aby pomóc Ci znaleźć adwokata ds. spraw karnych w Dąbrowie Górniczej. Znajdziesz tu informacje na temat tego, jak wybrać najlepszego prawnika, jakie pytania zadać oraz czego spodziewać się podczas współpracy.

Wybór adwokata ds. spraw karnych: kluczowe kryteria

Wiele czynników wpływa na wybór adwokata w sprawach karnych. Oto kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań:

 1. Specjalizacja – Sprawy karne są szerokim polem prawnym, dlatego ważne jest, aby znaleźć adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie. Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw, takich jak przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu czy przestępstwa gospodarcze.
 2. Doświadczenie i sukcesy – Wybierz prawnika z dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych oraz z udokumentowanymi sukcesami. Im więcej spraw wygranych przez adwokata, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu w Twojej sprawie.
 3. Opinie klientów – Zwróć uwagę na opinie osób, które korzystały z usług danego adwokata. Dzięki temu dowiesz się, czy prawnik jest rzetelny, komunikatywny i skuteczny w działaniu.

Pytania, które warto zadać adwokatowi ds. spraw karnych

Przed podjęciem decyzji o współpracy z adwokatem ds. spraw karnych warto zadać mu kilka pytań, które pozwolą Ci lepiej ocenić jego kompetencje. Oto propozycje pytań, które warto zadać:

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych?
 1. Jaką strategię zamierzasz zastosować w mojej sprawie? – Dobry adwokat powinien być w stanie przedstawić plan działania, który będzie dopasowany do Twojej konkretnej sytuacji.
 2. Jak często będziemy się komunikować? – Komunikacja z adwokatem jest kluczowa, dlatego warto ustalić, jak często będzie się odbywać i jakie będą preferowane kanały komunikacji (np. telefon, e-mail).
 3. Jakie są szacunkowe koszty mojej sprawy? – Zapytaj o koszty związane z prowadzeniem sprawy, takie jak opłaty sądowe czy honorarium adwokata. Dobry adwokat powinien być w stanie przedstawić Ci w miarę dokładny kosztorys.
 4. Czy możesz przedstawić referencje od innych klientów? – Warto poprosić adwokata o przedstawienie referencji od innych klientów, aby lepiej ocenić jego kompetencje i profesjonalizm.

Współpraca z adwokatem ds. spraw karnych: czego się spodziewać

Współpraca z adwokatem ds. spraw karnych może być stresująca, ale warto pamiętać, że prawnik jest po to, aby Ci pomóc. Oto kilka rzeczy, których możesz się spodziewać podczas współpracy z adwokatem w Dąbrowie Górniczej:

 • Wsparcie i informacja – Adwokat powinien informować Cię o postępach w sprawie, tłumaczyć, co się dzieje i na czym polegają poszczególne etapy procesu sądowego.
 • Obronę Twoich praw – Adwokat będzie reprezentować Twoje interesy w sądzie, walczyć o Twoją niewinność lub jak najniższą karę oraz dbać o to, abyś był traktowany zgodnie z prawem.
 • Profesjonalizm – Dobry adwokat ds. spraw karnych będzie traktować Twoją sprawę poważnie, przygotowywać się do rozpraw sądowych i zachowywać się profesjonalnie zarówno w sądzie, jak i podczas spotkań z Tobą.

Często zadawane pytania

Czy muszę korzystać z usług adwokata w sprawach karnych?

Chociaż nie jesteś zobligowany do korzystania z usług adwokata w sprawach karnych, to jednak warto rozważyć taką współpracę. Adwokat ma wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznej obrony Twoich praw i może pomóc Ci osiągnąć lepszy wynik w sprawie.

Czy adwokat gwarantuje wygraną w mojej sprawie?

Nie ma gwarancji, że adwokat wygra Twoją sprawę. Adwokat może jednak zwiększyć Twoje szanse na korzystny wynik, dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościom negocjacyjnym.

Czy mogę zmienić adwokata w trakcie trwania sprawy?

Tak, masz prawo zmienić adwokata w trakcie trwania sprawy, jeśli nie jesteś zadowolony z jego usług lub z jakiegokolwiek innego powodu. Pamiętaj jednak, że zmiana adwokata może opóźnić proces sądowy i generować dodatkowe koszty.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego adwokata ds. spraw karnych w Dąbrowie Górniczej jest kluczowy dla pomyślnego przebiegu procesu sądowego. Pamiętaj, że najważniejsze są specjalizacja, doświadczenie, sukcesy oraz opinie klientów. Zadawaj pytania, których odpowiedzi pomogą Ci ocenić kompetencje prawnika, i upewnij się, że czujesz się komfortowo z wyborem adwokata. Współpracując z adwokatem, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie, obronę Twoich praw i pomoc w trudnych chwilach.


Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Jest to specyficzne przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie sprawca nie posługuje się przemocą, a pokrzywdzony dobrowolnie przekazuje swoje (lub cudze) mienie. Sprawca wykorzystuje tutaj błąd po stronie pokrzywdzonego lub jego niezdolność do należytego zrozumienia podejmowanych działań. W praktyce największe znaczenie będzie […]


Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli […]


Odpowiedzialność osoby nieletniej w sprawach karnych

Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 […]


Sprawy karne: odbywanie kary pozbawienia wolności w dobie pandemii covid-19

Do najistotniejszych zmian ustawy która weszła w życie w kwietniu 2020 roku z punktu widzenia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności należy zaliczyć zmianę dotyczącą udzielania przerwy w wykonaniu tejże kary oraz zmianę umożliwiającą skorzystanie z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom, które zostały skazane na karę pozbawiania wolności w wymiarze nie […]


Mandat karny w sprawach o wykroczenie

Podstawą prawną do uchylenia mandatu karnego w sprawach o wykroczenie jest art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W §1 ustawodawca przyjął, że prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, […]


Terminowe zwolnienie po przerwie w odbywaniu kary

Instytucja zawarta w art. 155 k.k.w. umożliwia opuszczenie więzienia już po 6 miesiącach odbytej kary, zamiast jak na zasadach ogólnych po co najmniej połowie odbytej kary! Żeby skorzystać z tej możliwości prawnej należy łącznie spełnić trzy warunki o charakterze formalnym: Odbycie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności; Skorzystanie z przerwy w odbywaniu kary, trwającej […]


Zwrot wydatków za obronę z wyboru – sprawy karne

Rzecznik Praw Obywatelskich  wystąpił do Sądu Najwyższego wnioskiem z dnia 16.10.2015 rok w zakresie dotyczącym zagadnienia prawnego – Czy wydatki związane z oskarżeniem ,o których mowa w art 630 k.p.k obejmują również wydatki poniesione przez oskarżonego na obrońcę z wyboru w wypadku uniewinnienia go od części zarzucanych mu czynów lub częściowego umorzenia postępowania? Sąd Najwyższy podjął […]


Podsłuchiwanie i nagrywanie, czy zawsze jest zgodne z prawem ?

Można powiedzieć ,że ten temat jest bardzo obszerny .Przedmiotem bowiem ochrony przestępstwa z art. 267par 3 k.k jest szeroko rozumiana tajemnica komunikowania się, prawo do dysponowania informacją z wyłączeniem innych osób ,poufność informacji .Wskazany przepis chroni wszelkie informacje, bez względu na to, komu przysługuje prawo do dysponowania daną informacją, a także czego ta informacja dotyczy. […]


Naruszenie dóbr osobistych na forach internetowych

Czasami analiza wpisów na forach internetowych świadczy ,że treść niektórych wpisów może  być niezgodna z prawem, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych. Internet umożliwia dokonywanie wpisów naruszających prawo, często anonimowych. Istniejące przepisy pozwalają jednak na podjęcie przez pokrzywdzonego działań umożliwiających ustalenie tożsamości autora wpisu i dochodzenie sprawiedliwości. Zgodnie z przepisami prawa karnego wpis w internecie może […]

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk