Kancelaria Adwokacka
Ilona Cebo-Kubiczek
O nas tel. 602 751 634

BRAK ZGODY NA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ

Na wstępie należy podnieść ,iż samo ustanowienie rozdzielności majątkowej nie powoduje podziału majątku dotychczas objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

rozdzielność majątkowa prawnik dąbrowa górniczaOdmowa porozumienia co do zawarcia umowy majątkowej ustanawiającą rozdzielność majątkową może się skończyć wystąpieniem jednego z małżonków z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa/ustawowa/ obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Każdy z małżonków może wystąpić do sądu ,powołując się na treść art. 52par 2 Krio z godnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sad rozdzielności majątkowej .Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopad 2010 roku sygn.. akt V CZ 78/10-rozdzielnośc majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

Ustawa nie definiuje pojęcia ważne powody. Należy zatem przyjąć ,że mamy na uwadze taką sytuację .która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje ,żę dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

W literaturze znajdziemy przykłady ważnych powodów ,czyli takie sytuacje zachowania jednego z małżonków polegające na trwonieniu majątku ,czy też hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąca niegospodarność .uchylanie się od utrzymywania substancji majątku wspólnego .Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe wydziały rodzinne .Właściwy jest Sąd ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w Polsce. W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata 200 zł. Również zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może spowodować przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej.

Wskazać należy iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można żądać z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa .Może to być uzasadnione zwłaszcza w wypadku długotrwałej separacji faktycznej małżonków.

Nie wyrażając zgody na rozdzielność majątkową zawartą przed notariuszem, małżonek zainteresowany będzie zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa .Rozdzielność powstaje nadto z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie lub separacji.

ADWOKAT

ILONA CEBO-KUBICZEK


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design - Studio72