Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
dziecko

W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej.

Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. Gdy rodzice pozostają ze sobą w konflikcie, regularnie dochodzi do  nadużywania przez jednego rodzica okoliczności, że dziecko u niego stale zamieszkuje.

W takich sytuacjach matka utrudnia kontakt ojcu z dzieckiem albo nie chce wydać dziecka ojcu na kontakt. Innym równie często pojawiającym się problemem jest zjawisko, gdy matka zabrania swojemu dziecku kontaktu z ojcem. Ojcowie zazwyczaj wtedy szukają pomocy u adwokata.

Należy pamiętać, że w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem niezależnie od tego czy robi to matka albo ojciec dziecka, to można złożyć specjalny wniosek do sądu.

Co istotne egzekucja kontaktów z dzieckiem również podlega ochronie prawnej. Warto w takiej sytuacji skierować się do adwokata, który wesprze nas w sprawie o kontakty z dzieckiem.

Czasem jeden z rodziców myśli, że należy zgłosić całą sprawę na policję, jednak jest to nieskuteczne. W sytuacji utrudniania kontaktu z dzieckiem przez jednego z rodziców można najlepiej próbować polubownej egzekucji kontaktów, która może przyjąć formę np. mediacji.

Zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów dzieckiem

A co można zrobić, gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem? W tym miejscu należy wspomnieć o instytucji zagrożenia nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów dzieckiem.

Instytucja ta jest swoistą pieniężną karą za utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego rodzica. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują „oficjalnej” kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jednakże dolegliwość finansowa za każde utrudnienie kontaktów najczęściej będzie skutkowała zaprzestaniem takich zachowań.

Wzywanie policji w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem jest działaniem na wyrost. Przepisy ustaw nie przewidują specjalnych uprawnień policji w przypadku utrudniania rodzicowi kontaktów z dzieckiem.

Policja jest organem, który stoi na straży życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami. W związku z tym, w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem policja nie ma obowiązku udania się na taką interwencję.

Problematyczna z punktu prawnego pozostaje kwestia niechęci dziecka w utrzymywaniu kontaktów z ojcem lub matką. Jak wspomniano wcześniej utrzymywanie kontaktów jest prawem i obowiązkiem rodziców i ich dziecka, natomiast co robić gdy dziecko nie chce mieć kontaktów z ojcem lub matką?

Z punktu prawnego nie można przymusić drugiego człowieka do realizowania przez niego kontaktów, niezależnie czy to matka lub ojciec nie chcą utrzymywać kontaktów z dzieckiem, czy to samo dziecko odmawia kontaktów z rodzicem.

Jeśli szukasz pomocy adwokata w sprawie o ustalenie, zabezpieczenie czy też utrudnianie kontaktów z dzieckiem zapraszam do :

Kancelaria Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek Kancelaria Adwokacka ul .Graniczna 12 lok 101 te;602-751-634

Usługi

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …
  • Dział spadku

   Dział spadku

   Dział spadku może nastąpić na dwa sposoby: na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Umowa Z oczywistych względów umowa wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wszyscy …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk