Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
rozwód czy separacja

Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania oraz orzeczeniem sądu.

Zajmując się tego typu sprawami jako adwokat rozwodowy pomagam w bezpieczny sposób przejść przez całą procedurę. To ważne, zwłaszcza kiedy z formalnym rozstawaniem się małżonków wiąże się sprzeczność interesów oraz towarzyszą temu silne emocje. Dlatego udział profesjonalnego i doświadczonego prawnika jest bardzo wskazany podczas sprawy rozwodowej. Zadba on o to, aby zabezpieczyć interes Klienta, którego reprezentuje. Może być dla niego wsparciem prawnym już od chwili podjęcia decyzji o rozwodzie aż do momentu jego orzeczenia, a także w sprawach dotyczących

W każdym przypadku czuwam nad terminowym dostarczeniem niezbędnych dokumentów (pism, odpowiedzi, materiałów dowodowych) i starma się maksymalnie odciążyć Klienta nie tylko w kwestiach administracyjnych. Prawnik Adwokat rozwodowy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudny jest to czas dla każdego małżonka.

Prawnik rozwód Dąbrowa Górnicza

Do tego, aby podczas sprawy rozwodowej otrzymać rozwód, nie wystarczy tylko pozew i wola małżonków. Muszą zostać spełnione także określone prawem przesłanki. Trzeba udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i ma trwały charakter. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi łączące dotąd małżonków w sferze:

Jeśli przywrócenie tych więzi nie jest już możliwe, wówczas ma miejsce trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak, aby sąd mógł go uznać, od tego momentu musi upłynąć pewien czas, a taki stan rzeczy musi potwierdzić postępowanie dowodowe. Pomoc prawnika polega wówczas m.in. na przekonaniu sądu, że ustały wszystkie wspomniane wyżej więzi.
Aby sąd podjął decyzję o orzeczeniu rozwodu, nie może na tym ucierpieć także dobro małoletnich dzieci. Wtedy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sprawy rozwodowe Dąbrowa Górnicza

Moja kancelaria która prowadzę od wielu lat stara się, aby większość rozwodów udała się rozstrzygnąć na korzyść klienta na zasadzie porozumienia między małżonkami. Jego brak nie tylko wydłuża w czasie postępowanie sądowe, lecz wiąże się ponadto z wieloma trudnymi emocjami, a przy tym jest wielkim obciążeniem psychicznym nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Osiągnięcie kompromisu w sprawach związanych zarówno z ustaleniem miejsca pobytu dzieci, uregulowanie kontaktów dzieci z tym małżonkiem, przy którym nie ustalono miejsca pobytu dzieci, jak i podziałem majątku czy alimentów pozwala znacznie przyspieszyć toczące się sprawy rozwodowe w Sosnowcu lub Katowicach albo w innym Sądzie Okręgowym specjalnym porozumieniu przygotowanym przez kancelarię, a zawartym między małżonkami znajdują się postanowienia w tych właśnie kwestiach. Dzięki temu możliwe są rozwody bez orzekania o winie. Zaoszczędza się wówczas czas i pieniądze.

Są jednak sytuacje, w których porozumienie jest nie możliwe, a sąd orzeka rozwód z winy obydwojga małżonków lub jednego z nich. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka jest procesem trudniejszym I znacznie dłuższym, a winę trzeba udowodnić poprzez przedłożenie sędziemu odpowiednich dowodów lub zeznania świadków. Dochodzą również sporne stanowiska w zakresie podziału majątku, opieki nad dzieckiem itd.
Masz pytania zadzwoń Adwokat Dąbrowa Górnicza tel:602-751-634

Rozwód Dąbrowa Górnicza

Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą rozwód? Przede wszystkim wyrok sądowy na nowo określa, w jaki sposób będzie rozwiązana kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej(może pozostać pełna lub ograniczona, a w pewnych szczególnych sytuacjach wręcz odebrana) – uregulowanie kontaktu z dzieckiem tego rodzica, przy którym nie ustalono miejsca pobytu czy zobowiązania alimentacyjne jednego z rodziców. Materiał dowodowy w tym przypadku jest bardzo ważny, a w jego zgromadzeniu przyda się doświadczony prawnik.

Kompetencje prawnika mogą okazać się także niezbędne w momencie, kiedy dojdzie do podziału majątku wspólnego małżonków. To często również bardzo trudny temat, w którym nie zawsze obie strony się zgadzają. Negocjacje prowadzone przez prawnika są wówczas bardzo przydatne. Wypracowane porozumienie w kwestiach majątkowych daje małżonkom możliwość szybkiego podziału majątku na drodze notarialnej. W przypadku sporu w sprawach podziału majątku, małżonkom pozostaje droga sądowa, w tej sytuacji szczególnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo pożądana.

Jednym ze skutków rozwodów może być zasądzenie alimentów świadczonych przez jednego małżonka na rzecz drugiego w sytuacji rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy zasądzenie takich alimentów jest znacznie prostsze, gdyż wystarczy udowodnić przed sądem, że w wyniku rozwodu sytuacja małżonka (bez winy) uległa pogorszeniu, takie alimenty zasądzane są dożywotnio (chyba że małżonek je uzyskujący, wstępuje w ponowny związek małżeński). Uzyskanie alimentów od byłego małżonka jest możliwe także w sytuacji gdy małżeństwo kończy się w orzeczeniu winy obopólnej lub bez orzekania o winie. Jednak w tych przypadkach, małżonek musi udowodnić swoje tak zwane skrajne ubóstwo (związane przede wszystkim ze swoim stanem zdrowia) Jednakże takie alimenty są zasądzane na okres maksymalnie 5 lat I z reguły są niższe.

Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach rozwodowych od ponad 25 lat. Każą sprawę traktujemy bardzo indywidualnie, gwarantując nasze pełne zaangażowanie I wysoką jakość świadczonych usług. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasi mocodawcy mieli poczucie, że dbamy o ich interesy w sposób właściwy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …
  • Dział spadku

   Dział spadku

   Dział spadku może nastąpić na dwa sposoby: na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Umowa Z oczywistych względów umowa wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wszyscy …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk