Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Sprawy karne: odbywanie kary pozbawienia wolności w dobie pandemii covid-19

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
kraty w więzieniu kara pozbawienia wolności

kraty w więzieniu kara pozbawienia wolnościDo najistotniejszych zmian ustawy która weszła w życie w kwietniu 2020 roku z punktu widzenia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności należy zaliczyć zmianę dotyczącą udzielania przerwy w wykonaniu tejże kary oraz zmianę umożliwiającą skorzystanie z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom, które zostały skazane na karę pozbawiania wolności w wymiarze nie przekraczających roku i sześciu miesięcy, a nie tak jak dotychczas – roku.

Na podstawie art. 14c. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, o którym mowa powyżej, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii, jeżeli jednak prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza postępowanie.

Z nowych przepisów nie mogą skorzystać skazani :

Przerwa udzielana na tej podstawie udzielana jest na czas oznaczony i może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielona na tej podstawie przerwa ustaje z mocy prawa. W takim przypadku skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli m.in. w sytuacji gdy skazany poddany jest kwarantannie .Kolejną zmianą dającą osobom odbywającym kary pozbawienia wolności w zakładach karych możliwość szybszego opuszczenia zakładu penitencjarnego jest regulacja umożliwiająca skorzystanie z instytucji udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie tak jak dotychczas – jednego roku. Co istotne, z instytucji tej skorzystać mogą również osoby, które jeszcze nie rozpoczęły wykonywania kary.

Warunki formalne umożliwiające odbycie kary pozbawienia w systemie dozoru elektronicznego nie uległy zmianie, co oznacza, że Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem penitencjarnym w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

W celu skorzystania z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany.

Oznacza to, że w przypadku skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary będzie to są sąd, w okręgu którego skazany ma stałe miejsce zamieszkania, a w przypadku skazanych odbywających już karę pozbawienia wolności – sąd, w okręgu którego znajduje się zakład karny. W przedmiotowym wniosku wskazać należy, iż spełnia się wszystkie wyżej wskazane warunki formalne.

Ponadto skazani, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary w zakładzie karnym muszą wykazać w uzasadnieniu wniosku, że względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia ich w zakładzie karnym, natomiast skazani, którzy rozpoczęli już odbywanie kary w zakładzie karnym, muszą wykazać, że za udzieleniem zezwolenia przemawia ich dotychczasowa postawa i zachowanie.

Do przedmiotowego wniosku załączyć należy zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz harmonogram odbywania kary. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego złożyć może skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Ilona Cebo-Kubiczek

Adwokat Dąbrowa Górnicza

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk