Darowizna a rozwód

Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w okresie jej trwania.

Są to m.in.:

– wynagrodzenie za pracę czy dochody z innej działalności zarobkowej obu małżonków

-zysk z majątku wspólnego czy osobistego każdego z małżonków

-środki znajdujące się na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków

-kwoty składek na subkoncie, według artykułu 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

karta kredytowa to oszczędnościPowyższe dobra stanowią majątek wspólny małżonków, który podlega podziałowi przy rozwodzie przy czym każdy z małżonków może domagać się na drodze sądowej jego nierównomiernego rozkładu w związku z tym, w jakim stopniu mąż czy żona przyczynili się do jego powstania.

Należy jednak zaznaczyć, że oprócz dóbr wspólnych, istnieje również majątek osobisty, czyli dobra, które pozostają własnością wyłącznie jednego z małżonków.


W jego skład wchodzą m.in.:

Ponadto, w skład majątku osobistego wliczane są również przedmioty majątkowe, które otrzymano za sprawą dziedziczenia, zapisu czy darowizny wyłącznie dla jednego z małżonków i jasno mówi o tym art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z powyższego wynika, że darowizna wchodzi w skład majątku osobistego małżonków, a nie wspólności majątkowej, więc nie powinna podlegać podziałowi przy rozwodzie.

Nie zawsze jednak sprawa jest taka prosta.

Nieruchomość przekazana wspólnie dziecku wraz z małżonkiem będzie podlegać podziałowi w sytuacji, gdy dojdzie do rozwodu. Jeśli darczyńca przekazał darowiznę dwóm osobom, np. zapisał mieszkanie zarówno córce, jak i zięciowi jako część majątku małżeńskiego i zostało to odnotowanie w treści umowy, to również podlega ona podziałowi przy rozwodzie.

Nawet w sytuacji, jeśli osobą obdarowaną jest tylko jedna ze stron, a darowiznę stanowi np. nieruchomość, którą na swój koszt remontował czy wyposażał drugi małżonek, to zgodnie z prawem ma on prawo do zwrotu części poniesionych kosztów. Oczywiście, o ile ma dokumenty, które potwierdzają jego nakład finansowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA UL GRANICZNA 12 lok 101

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej


Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Strony internetowe & SEO - Studio72.net - Śląsk
Adwokat Dąbrowa Górnicza