Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Darowizna a rozwód

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
karta kredytowa to oszczędności

Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w okresie jej trwania.

Są to m.in.:

– wynagrodzenie za pracę czy dochody z innej działalności zarobkowej obu małżonków

-zysk z majątku wspólnego czy osobistego każdego z małżonków

-środki znajdujące się na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków

-kwoty składek na subkoncie, według artykułu 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

karta kredytowa to oszczędnościPowyższe dobra stanowią majątek wspólny małżonków, który podlega podziałowi przy rozwodzie przy czym każdy z małżonków może domagać się na drodze sądowej jego nierównomiernego rozkładu w związku z tym, w jakim stopniu mąż czy żona przyczynili się do jego powstania.

Należy jednak zaznaczyć, że oprócz dóbr wspólnych, istnieje również majątek osobisty, czyli dobra, które pozostają własnością wyłącznie jednego z małżonków.

 

W jego skład wchodzą m.in.:

Ponadto, w skład majątku osobistego wliczane są również przedmioty majątkowe, które otrzymano za sprawą dziedziczenia, zapisu czy darowizny wyłącznie dla jednego z małżonków i jasno mówi o tym art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z powyższego wynika, że darowizna wchodzi w skład majątku osobistego małżonków, a nie wspólności majątkowej, więc nie powinna podlegać podziałowi przy rozwodzie.

Nie zawsze jednak sprawa jest taka prosta.

Nieruchomość przekazana wspólnie dziecku wraz z małżonkiem będzie podlegać podziałowi w sytuacji, gdy dojdzie do rozwodu. Jeśli darczyńca przekazał darowiznę dwóm osobom, np. zapisał mieszkanie zarówno córce, jak i zięciowi jako część majątku małżeńskiego i zostało to odnotowanie w treści umowy, to również podlega ona podziałowi przy rozwodzie.

Nawet w sytuacji, jeśli osobą obdarowaną jest tylko jedna ze stron, a darowiznę stanowi np. nieruchomość, którą na swój koszt remontował czy wyposażał drugi małżonek, to zgodnie z prawem ma on prawo do zwrotu części poniesionych kosztów. Oczywiście, o ile ma dokumenty, które potwierdzają jego nakład finansowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA UL GRANICZNA 12 lok 101

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk