41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Darowizna a rozwód

karta kredytowa to oszczędności

Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w okresie jej trwania.

Są to m.in.:

– wynagrodzenie za pracę czy dochody z innej działalności zarobkowej obu małżonków

-zysk z majątku wspólnego czy osobistego każdego z małżonków

-środki znajdujące się na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków

-kwoty składek na subkoncie, według artykułu 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

karta kredytowa to oszczędnościPowyższe dobra stanowią majątek wspólny małżonków, który podlega podziałowi przy rozwodzie przy czym każdy z małżonków może domagać się na drodze sądowej jego nierównomiernego rozkładu w związku z tym, w jakim stopniu mąż czy żona przyczynili się do jego powstania.

Należy jednak zaznaczyć, że oprócz dóbr wspólnych, istnieje również majątek osobisty, czyli dobra, które pozostają własnością wyłącznie jednego z małżonków.

 

W jego skład wchodzą m.in.:

Ponadto, w skład majątku osobistego wliczane są również przedmioty majątkowe, które otrzymano za sprawą dziedziczenia, zapisu czy darowizny wyłącznie dla jednego z małżonków i jasno mówi o tym art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z powyższego wynika, że darowizna wchodzi w skład majątku osobistego małżonków, a nie wspólności majątkowej, więc nie powinna podlegać podziałowi przy rozwodzie.

Nie zawsze jednak sprawa jest taka prosta.

Nieruchomość przekazana wspólnie dziecku wraz z małżonkiem będzie podlegać podziałowi w sytuacji, gdy dojdzie do rozwodu. Jeśli darczyńca przekazał darowiznę dwóm osobom, np. zapisał mieszkanie zarówno córce, jak i zięciowi jako część majątku małżeńskiego i zostało to odnotowanie w treści umowy, to również podlega ona podziałowi przy rozwodzie.

Nawet w sytuacji, jeśli osobą obdarowaną jest tylko jedna ze stron, a darowiznę stanowi np. nieruchomość, którą na swój koszt remontował czy wyposażał drugi małżonek, to zgodnie z prawem ma on prawo do zwrotu części poniesionych kosztów. Oczywiście, o ile ma dokumenty, które potwierdzają jego nakład finansowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA UL GRANICZNA 12 lok 101

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk