Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie.

Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje przede wszystkim w artykułach: 445, 446 oraz 448.

Ustawa wymienia okoliczności, które uprawniają do ubiegania się o zadośćuczynienie. Są to:

Ostatnia z wymienionych powyżej przyczyn dotyczy na przykład dobrego imienia czy wizerunku –w takiej sytuacji sąd może zasądzić wobec osoby, czyjej dobro osobiste zostało naruszone, zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo przekazania pieniędzy na wskazany przez tę osobę cel społeczny.

smutny skulony mężczyznaCelem zadośćuczynienia jest wyrównanie krzywdy, jakiej doznała dana osoba ze strony sprawcy. W artykule 445 Kodeksu cywilnego czytamy: „sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Z kolei artykuł 448 stanowi: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

Odpowiednia kwota zadośćuczynienia ?

W obu przypadkach pojawia się określenie „odpowiedniej kwoty” wobec rozmiaru i charakteru krzywdy.

Tą krzywdą mogą być cierpienia fizyczne jak i psychiczne związane ze zdarzeniem, które jest przyczyną dochodzenia o zadośćuczynienie (na przykład w związku z utratą zdrowia po wypadku samochodowym, także jeśli ból związany z obrażeniami już minął), a także możliwe konsekwencje w przyszłości.

Wyrównanie krzywdy nie dotyczy strat majątkowych (do tego służy odszkodowanie, o czym więcej za chwilę), trudno więc jest szkodę dokładnie wyliczyć.

Kwota powinna być taka, by poszkodowana osoba (lub jej rodzina, jeśli chodzi poszkodowany zmarł) ją finansowo odczuła, ale oczywiście w wielu przypadkach krzywd psychicznych nie zrównoważą żadne pieniądze. Z drugiej strony, nie chodzi w nim o to, by poszkodowana osoba się wzbogaciła.

Każdą sytuację indywidualnie rozpatruje sąd. Warto zaznaczyć, że zadośćuczynienie jest jednorazowe, nie będzie mieć więc charakteru na przykład wypłacanej regularnie renty.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA UL .GRANICZNA 12 LOK 101 DĄBROWA GÓRNICZA

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza