41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

smutny skulony mężczyzna

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie.

Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje przede wszystkim w artykułach: 445, 446 oraz 448.

Ustawa wymienia okoliczności, które uprawniają do ubiegania się o zadośćuczynienie. Są to:

Ostatnia z wymienionych powyżej przyczyn dotyczy na przykład dobrego imienia czy wizerunku –w takiej sytuacji sąd może zasądzić wobec osoby, czyjej dobro osobiste zostało naruszone, zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo przekazania pieniędzy na wskazany przez tę osobę cel społeczny.

smutny skulony mężczyznaCelem zadośćuczynienia jest wyrównanie krzywdy, jakiej doznała dana osoba ze strony sprawcy. W artykule 445 Kodeksu cywilnego czytamy: „sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Z kolei artykuł 448 stanowi: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

Odpowiednia kwota zadośćuczynienia ?

W obu przypadkach pojawia się określenie „odpowiedniej kwoty” wobec rozmiaru i charakteru krzywdy.

Tą krzywdą mogą być cierpienia fizyczne jak i psychiczne związane ze zdarzeniem, które jest przyczyną dochodzenia o zadośćuczynienie (na przykład w związku z utratą zdrowia po wypadku samochodowym, także jeśli ból związany z obrażeniami już minął), a także możliwe konsekwencje w przyszłości.

Wyrównanie krzywdy nie dotyczy strat majątkowych (do tego służy odszkodowanie, o czym więcej za chwilę), trudno więc jest szkodę dokładnie wyliczyć.

Kwota powinna być taka, by poszkodowana osoba (lub jej rodzina, jeśli chodzi poszkodowany zmarł) ją finansowo odczuła, ale oczywiście w wielu przypadkach krzywd psychicznych nie zrównoważą żadne pieniądze. Z drugiej strony, nie chodzi w nim o to, by poszkodowana osoba się wzbogaciła.

Każdą sytuację indywidualnie rozpatruje sąd. Warto zaznaczyć, że zadośćuczynienie jest jednorazowe, nie będzie mieć więc charakteru na przykład wypłacanej regularnie renty.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA UL .GRANICZNA 12 LOK 101 DĄBROWA GÓRNICZA

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk