41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Nabycie własności w drodze zasiedzenia


zasiedzenie nieruchomości, gruntu dąbrowa górniczaSpecyficzną formą uzyskania własności nieruchomości jest przejęcie jej przez zasiedzenie , do którego dochodzi , gdy osoba, która nie jest prawnym właścicielem a tylko użytkownikiem nieruchomości, nabywa prawo własności tej nieruchomości i to – co jest dodatkowo atrakcyjne – nieodpłatnie. Nieodzowne jest jednak spełnienie warunków , określonych w przepisach kodeksu cywilnego .

Przede wszystkim musi posiadać nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, którym jest ten, kto nią faktycznie władał jak właściciel . Takie zachowanie uwidacznia się wobec innych poprzez : płaci podatki i inne daniny obciążające nieruchomość , uprawia ziemię i korzysta z plonów, ale także przeprowadza remonty, buduje, rozbudowuje lub burzy budynki, wynajmuje albo wydzierżawia nieruchomość itp. Należy jednak podkreślić , że posiadaczem samoistnym nie jest ten , kto swoje posiadanie nabywa na podstawie woli faktycznego właściciela będąc posiadaczem zależnym .np. na mocy umowy dzierżawy , najmu , zastawu itp.

Natomiast posiadacz samoistny , który nabył posiadanie w złej wierze nabywa jej własność dopiero po upływie 30-stu lat od wejścia w posiadanie . Posiadacz samoistny w złej wierze to ktoś:
– kto korzysta z rzeczy (czyli na przykład uprawia grunt rolny) traktując ją jako swoją własność,
– wie, że nie jest właścicielem lub powinien o tym wiedzieć.
Dla przykładu posiadaczem nieruchomości w złej wierze będzie np. osoba , która uprawia grunt opuszczony przez sąsiada , płaci podatki zbiera plony . Decydujące znaczenie ma stan dobrej lub złej wiary w chwili uzyskania posiadania. Pozostawanie w dobrej wierze w chwili nabycia posiadania przesądza o stosowaniu krótszego (dwudziestoletniego) terminu zasiedzenia .

Zasiedzenia skutkuje nabyciem własności nieruchomości z mocy prawa przez jej posiadacza samoistnego. Zatem jedynie dla potrzeb dowodowych – dla formalnego ustalenia legitymacji właściciela następuje sądowe „stwierdzenie zasiedzenia”. Postanowienie sądu ma charakter deklaratoryjny. Postępowanie sądu toczy się w trybie nieprocesowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego skierowany do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość . Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sadowej w stałej wysokości 2.000 złotych .

W toku swego postępowania sąd bada i ustala przesłanki zasiedzenia. Ustala więc samoistne posiadanie rzeczy (nieruchomości), ciągłość posiadania, dobrą lub złą wiarę posiadacza, upływ terminu zasiedzenia.
W swym postanowieniu sąd stwierdza nabycie własności oznaczonej nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego. Prawomocne orzeczenie stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia może być także rzecz ruchoma . Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Dla zasiedzenia rzeczy ruchomej przepis wymaga „ciągłej” dobrej wiary. Utrata dobrej wiary w okresie zasiedzenia wyklucza zasiedzenie rzeczy ruchomej. Nabycie własności również w przypadku rzeczy ruchomej następuje z mocy prawa i nie wymaga stwierdzenia przez sad , chociaż w niektórych sytuacjach takie postepowanie może okazać się niezbędne .

ADWOKAT
Ilona Cebo-Kubiczek

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk