Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Nabycie własności w drodze zasiedzenia

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek

zasiedzenie nieruchomości, gruntu dąbrowa górniczaSpecyficzną formą uzyskania własności nieruchomości jest przejęcie jej przez zasiedzenie , do którego dochodzi , gdy osoba, która nie jest prawnym właścicielem a tylko użytkownikiem nieruchomości, nabywa prawo własności tej nieruchomości i to – co jest dodatkowo atrakcyjne – nieodpłatnie. Nieodzowne jest jednak spełnienie warunków , określonych w przepisach kodeksu cywilnego .

Przede wszystkim musi posiadać nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, którym jest ten, kto nią faktycznie władał jak właściciel . Takie zachowanie uwidacznia się wobec innych poprzez : płaci podatki i inne daniny obciążające nieruchomość , uprawia ziemię i korzysta z plonów, ale także przeprowadza remonty, buduje, rozbudowuje lub burzy budynki, wynajmuje albo wydzierżawia nieruchomość itp. Należy jednak podkreślić , że posiadaczem samoistnym nie jest ten , kto swoje posiadanie nabywa na podstawie woli faktycznego właściciela będąc posiadaczem zależnym .np. na mocy umowy dzierżawy , najmu , zastawu itp.

Natomiast posiadacz samoistny , który nabył posiadanie w złej wierze nabywa jej własność dopiero po upływie 30-stu lat od wejścia w posiadanie . Posiadacz samoistny w złej wierze to ktoś:
– kto korzysta z rzeczy (czyli na przykład uprawia grunt rolny) traktując ją jako swoją własność,
– wie, że nie jest właścicielem lub powinien o tym wiedzieć.
Dla przykładu posiadaczem nieruchomości w złej wierze będzie np. osoba , która uprawia grunt opuszczony przez sąsiada , płaci podatki zbiera plony . Decydujące znaczenie ma stan dobrej lub złej wiary w chwili uzyskania posiadania. Pozostawanie w dobrej wierze w chwili nabycia posiadania przesądza o stosowaniu krótszego (dwudziestoletniego) terminu zasiedzenia .

Zasiedzenia skutkuje nabyciem własności nieruchomości z mocy prawa przez jej posiadacza samoistnego. Zatem jedynie dla potrzeb dowodowych – dla formalnego ustalenia legitymacji właściciela następuje sądowe „stwierdzenie zasiedzenia”. Postanowienie sądu ma charakter deklaratoryjny. Postępowanie sądu toczy się w trybie nieprocesowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego skierowany do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość . Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sadowej w stałej wysokości 2.000 złotych .

W toku swego postępowania sąd bada i ustala przesłanki zasiedzenia. Ustala więc samoistne posiadanie rzeczy (nieruchomości), ciągłość posiadania, dobrą lub złą wiarę posiadacza, upływ terminu zasiedzenia.
W swym postanowieniu sąd stwierdza nabycie własności oznaczonej nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego. Prawomocne orzeczenie stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia może być także rzecz ruchoma . Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Dla zasiedzenia rzeczy ruchomej przepis wymaga „ciągłej” dobrej wiary. Utrata dobrej wiary w okresie zasiedzenia wyklucza zasiedzenie rzeczy ruchomej. Nabycie własności również w przypadku rzeczy ruchomej następuje z mocy prawa i nie wymaga stwierdzenia przez sad , chociaż w niektórych sytuacjach takie postepowanie może okazać się niezbędne .

ADWOKAT
Ilona Cebo-Kubiczek

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk