Stwierdzenie nabycia spadku

Aby poświadczyć prawa do spadku w sądzie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w tym interes prawny.

nabycie spadku dąbrowa górniczaDomniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Nabycie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku 

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą zatem wystąpić spadkobiercy (oraz ich następcy prawni) , a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców.

Uczestnikami postępowania jest każdy zainteresowany w sprawie, czyli każdy czyich praw lub obowiązków dotyczy wynik postępowania.

Sądem właściwym do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy należy dołączyć akt zgonu oraz ewentualnie  akt małżeństwa spadkodawcy , oraz akty urodzenia dzieci spadkodawcy, w przypadku córek spadkodawcy należy załączyć ich akty małżeństwa. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz testament spadkodawcy.

Oświadczenie o przyjęciu spadku, o jego odrzuceniu lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Postanowienia stwierdzającego nabycie spadku

Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza.  Aby uzyskać takie poświadczenie , wszystkie osoby , które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy powinny stawić się u notariusza . Osoby te muszą być również zgodne co do sposobu dziedziczenia , jak i osób , które są spadkobiercami .

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi oraz uprawnieni z tytułu zapisów windykacyjnych (art. 95b pr. not.). Protokół ten jest przesłanką konieczną sporządzenia aktu.

Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ,  gdy nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy, wysokości udziałów w spadku.

Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia podlega niezwłocznemu wpisowi do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia poprzez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, danych z tego aktu

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza obejmują sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w kwocie  50 zł , sporządzenie protokołu dziedziczenia w kwocie 100 zł. (do każdej z tych opłat należy doliczyć 22 % VAT).

W kolejnym artykule zostaną omówione zagadnienia odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zasady podziału spadku.

Adwokat Dąbrowa Górnicza – Ilona Cebo-Kubiczek

ul Graniczna 12, przy Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza

 

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza