Kancelaria Adwokacka
Ilona Cebo-Kubiczek
O nas tel. 602 751 634

STWIERDZENIE  NABYCIA  SPADKU

Aby poświadczyć prawa do spadku w sądzie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w tym interes prawny.

nabycie spadku dąbrowa górniczaDomniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą zatem wystąpić spadkobiercy (oraz ich następcy prawni) , a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców.

Uczestnikami postępowania jest każdy zainteresowany w sprawie, czyli każdy czyich praw lub obowiązków dotyczy wynik postępowania.

Sądem właściwym do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy należy dołączyć akt zgonu oraz ewentualnie  akt małżeństwa spadkodawcy , oraz akty urodzenia dzieci spadkodawcy, w przypadku córek spadkodawcy należy załączyć ich akty małżeństwa. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz testament spadkodawcy.

Oświadczenie o przyjęciu spadku, o jego odrzuceniu lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza.  Aby uzyskać takie poświadczenie , wszystkie osoby , które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy powinny stawić się u notariusza . Osoby te muszą być również zgodne co do sposobu dziedziczenia , jak i osób , które są spadkobiercami .

 

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi oraz uprawnieni z tytułu zapisów windykacyjnych (art. 95b pr. not.). Protokół ten jest przesłanką konieczną sporządzenia aktu.

Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ,  gdy nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy, wysokości udziałów w spadku.

Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia podlega niezwłocznemu wpisowi do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia poprzez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, danych z tego aktu

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza obejmują sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w kwocie  50 zł , sporządzenie protokołu dziedziczenia w kwocie 100 zł. (do każdej z tych opłat należy doliczyć 22 % VAT).

W kolejnym artykule zostaną omówione zagadnienia odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zasady podziału spadku.

 

 


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design - Studio72