Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku drogowym z OC sprawcy

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek

oc sprawcy dąbrowa górnicza
Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku drogowym z OC sprawcy

Poszkodowanemu  w wypadku samochodowym przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca posiada polisę ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zwana polisa OC . Na tej podstawie poszkodowany może dochodzić  roszczeń o :

W dwóch z pierwszych wymienionych roszczeń  poszkodowany musi ponieść rzeczywistą , wymierną szkodę materialną w swoim majątku  , polegająca np. na konieczności wydatkowania środków finansowych na leczenie , lekarstwa , pobyt  w sanatorium  czy utracone zarobki w całości lub w części , w następstwie braku możliwości wykonywania pracy . Może również dochodzić odszkodowania za odzież , czy bagaż zniszczone w wyniku wypadku . Wysokość poniesionej szkody powinna być udokumentowana rachunkami , zaświadczeniem z zakładu pracy itp. , podlega więc ocenie obiektywnej

Natomiast w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia  mamy do czynienia z odmienną sytuacją , bowiem nie sposób udokumentować fizycznego bólu  wskutek doznanych obrażeń  ciała , czy cierpienia  psychicznego wobec doznanego kalectwa , czy śmierci najbliższej osoby . Zatem w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia poszkodowany powinien powołać się na okoliczności uzasadniające jego dochodzenie . Podobnie nie jest możliwe ustalenie „ kwotowego taryfikatora „  wysokości zadośćuczynienia . Poszkodowany musi to ocenić sam i co najwyżej powołać przesłanki  jakie brał pod uwagę .  Zadośćuczynienie więc podlega ocenie subiektywnej .W praktyce sadowej wysokość orzekanych zadośćuczynień jest mocno zróżnicowana .

Jeżeli uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego w wypadku jest długotrwały , lub trwały i w konsekwencji ogranicza bądź uniemożliwia mu wykonywanie pracy , może domagać się od ubezpieczyciela czasowi lub stałej renty , czy sfinansowania kosztów przekwalifikowania zawodowego .

Jeżeli poszkodowany już zidentyfikuje  których  z powyższych roszczeń i w jakiej wysokości  będzie dochodził od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku  , może zgłosić swoją szkodę w formie telefonicznej , osobiście w placówce ubezpieczyciela , oraz na piśmie , również korzystając z formularza zgłoszenia szkody obowiązującego u danego ubezpieczyciela . W uzasadnieniu należy precyzyjnie i dokładnie opisać okoliczności zadarzenia jak i uzasadnienie dochodzonych roszczeń wykazując i związek przyczynowo-skutkowy ze zdarzeniem wypadkowym spowodowanym przez sprawcę . W każdym przypadku należy doręczyć dowody potwierdzające wysokość poniesionej szkody .

W terminie 30stu dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany przesłać poszkodowanemu swoja decyzję oraz kwotę  pieniężna do wysokości której uznał  jego roszczenie  . Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z jej treścią a w szczególności z wysokością przyznanej kwoty pieniężnej przysługuje mu prawo odwołania się do zakładu ubezpieczeń , bądż może wystąpić na drogę postepowania przed sądem powszechnym .

Należy pamiętać , iż dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku jest ograniczone czasowo  . Ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń to 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody , jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi  20 lat od dnia powstania szkody.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek

 

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk