41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

kalendarz do liczenia lat

Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka.

Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę nad dzieckiem w czasie choroby (w tym wizyty u lekarza), nadzór nad nauką, udział w zebraniach rodziców, długość wakacji spędzanych z dzieckiem, udział w zajęciach edukacyjnych itp.

Z reguły rodzic, który mieszka na stałe z dzieckiem płaci mniej, ponieważ jego osobisty wysiłek i wkład jest większy niż drugiego rodzica.

Zazwyczaj stosunek podziału kosztów wynosi od 40% do 60%, co oznacza, że rodzic, który mieszka osobno, płaci więcej za opiekę nad dzieckiem.

Są oczywiście wyjątki od tej reguły, oparte na dochodach każdego z rodziców. Na przykład matka, która mieszka na stałe z dzieckiem i ma znacznie wyższe dochody, może otrzymać decyzję, w której ojciec będzie musiał pokryć 40% kosztów.

Polskie prawo rodzinne nie określa górnej granicy wieku dziecka uprawnionego do alimentów

Polskie prawo rodzinne nie określa górnej granicy wieku, w którym rodzic jest zobowiązany do płacenia uznanych alimentów.

Kryterium, które decyduje o tym, czy rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów po ukończeniu 18. roku życia jest zdolność dziecka do samodzielnego utrzymywania się.

Na przykład w przypadku dzieci niepełnosprawnych kryterium to nie ma w ogóle zastosowania.

Jeśli rodzic uważa, że dziecko, które ukończyło 18 lat, pracuje i utrzymuje się, może zwrócić się do sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Uważam, że każde wystąpienie dziecka które ukończyło 18 lat, bądź rodzica w imieniu dziecka o alimenty wymaga indywidualnej oceny .

Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …
  • Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Jest to specyficzne przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie sprawca nie posługuje się przemocą, a pokrzywdzony dobrowolnie przekazuje swoje (lub cudze) mienie. …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk