Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez sąd polski

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych stosownie do treści art 1145 KPC zależy od ich uprzedniego uznania przez Sąd Okręgowy w Polsce./Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art.1146KPC.Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ma moc wiążącą dla wszystkich organów w Polsce jest podstawą wpisu w księdze stanu cywilnego ,skutkuje wydaniem nowego paszportu,może być podstawą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub jego wpisu do Polskich ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie art 1146 §1 KPC orzeczenie nie podlega uznaniu ,jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie ,w którym zostało wydane

2.zapadło w sprawie należącej do wyłączności jurysdykcji sądów polskich/np ;podział majątku położonego w Polsce ,zmiana nazwiska przez małżonkę w wyniku postępowania rozwodowego/

3.pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie.

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5.Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed Sądem Pąństwa obcego

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego

Wniosek powiniem być skierowany do sadu okręgowego w miejscu zamieszkania strony/o ile jedna ze stron mieszka w Polsce. Jężeli obydwie strony mają miejsce zamieszkania za granicą wniosek powyższy powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie..

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć Certified Copy wyroku rozwodowego  wraz z zaświadczeniem ,ze jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny zaświadczenie iż wezwanie na rozprawę rozwodową zostało nieobecnemu małżonkowi doręczone, uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski.

Jeżeli małżeństwo którego rozwód orzeczono zawarte w USA nalezy dołaczy Certfied Copy aktu małżeństwa.

Dokumenty wysłane przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze Stanu .Możliwe jest też potwierdzenie przez Konsula.

Zgodnie z art 1355 §1 i 2 KPC strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siezdibę za granicą ,jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy pospolitej Polskiej obowiązana jest wskazac w Polsce pełnomocnika do doręczeń.W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Opłata od złożonego wniosku jest opłata stałą i wynosi 300 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

State of New York Domestic Relations Law

Kodeks postępowania Cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk