41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez sąd polski


Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych stosownie do treści art 1145 KPC zależy od ich uprzedniego uznania przez Sąd Okręgowy w Polsce./Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art.1146KPC.Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ma moc wiążącą dla wszystkich organów w Polsce jest podstawą wpisu w księdze stanu cywilnego ,skutkuje wydaniem nowego paszportu,może być podstawą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub jego wpisu do Polskich ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie art 1146 §1 KPC orzeczenie nie podlega uznaniu ,jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie ,w którym zostało wydane

2.zapadło w sprawie należącej do wyłączności jurysdykcji sądów polskich/np ;podział majątku położonego w Polsce ,zmiana nazwiska przez małżonkę w wyniku postępowania rozwodowego/

3.pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie.

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5.Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed Sądem Pąństwa obcego

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego

Wniosek powiniem być skierowany do sadu okręgowego w miejscu zamieszkania strony/o ile jedna ze stron mieszka w Polsce. Jężeli obydwie strony mają miejsce zamieszkania za granicą wniosek powyższy powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie..

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć Certified Copy wyroku rozwodowego  wraz z zaświadczeniem ,ze jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny zaświadczenie iż wezwanie na rozprawę rozwodową zostało nieobecnemu małżonkowi doręczone, uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski.

Jeżeli małżeństwo którego rozwód orzeczono zawarte w USA nalezy dołaczy Certfied Copy aktu małżeństwa.

Dokumenty wysłane przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze Stanu .Możliwe jest też potwierdzenie przez Konsula.

Zgodnie z art 1355 §1 i 2 KPC strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siezdibę za granicą ,jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy pospolitej Polskiej obowiązana jest wskazac w Polsce pełnomocnika do doręczeń.W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Opłata od złożonego wniosku jest opłata stałą i wynosi 300 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

State of New York Domestic Relations Law

Kodeks postępowania Cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych

Podziel się artykułem

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk