41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Uregulowanie stanu prawnego urządzeń przesyłowych


Wielu klientów mojej kancelarii zapytuje mnie co powinno zawierać pismo w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i zaspokojenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Upraszczając temat ,albowiem taka jest specyfika publikacji moich artykułów oraz opierając się na prowadzonych od wielu lat procesach sądowych w tym zakresie,poniżej przedstawiam podstawowe wskazówki dotyczące w/w tematu.

Zatem jeśli na Twojej nieruchomości znajduje sie np: słup energetyczny, gazowy, lub inne urządzenia przesyłowe możesz :wezwać przedsiębiorcę do ustanowienia służebności przesyłu ,złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wezwać do wykazania posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Możesz oczywiście wybrać ,czy wolisz wezwać do ustanowienia służebności gdzie pewne warunki umowy powinny od razu być sformułowane ,czy też wystosować bardziej ogólne wezwanie do wykazania posiadania tytułu prawego do nieruchomości, pozostawiając inicjatywę w zakresie regulowania stanu prawnego urządzeń  przedsiębiorcy. Wezwania do ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń oraz wezwanie do wykazania tytułu prawnego do nieruchomości nie musza zasadniczo zawierać żadnych załączników-praktyka jednak nakazuje załączać od razu dokumenty żądane przez przedsiębiorców przesyłowych np;/odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wyliczenie odszkodowania/po to,żeby uniknąć przedłużania negocjacji. Pisma powinny zostać podpisane przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. Pismo wzywające do podjęcia negocjacji powinno zawierać proponowane warunki ustanowienia służebności: okres czasu ,formę i wysokość wynagrodzenia zakres obciążenia nieruchomości a także termin do którego oczekujesz odpowiedzi ,który nie powinien być krótszy niż 30 dni .Jeżeli jednocześnie z wezwaniem został złożony wniosek  do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej warto o tym poinformować przedsiębiorcę- z chwilą bowiem podjęcia czynności przed sądem przerwaniu ulega bieg terminu zasiedzenia służebności.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 40 zł i należy go złożyć w Sądzie Rejonowym dla siedziby przedsiębiorcy. Zwracam uwagę że chodzi o siedzibę spółki nie o miasto gdzie jest oddział ,którego działalności dotyczy roszczenie .Do wniosku należy załączyć odpis dla strony przeciwnej.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk