Uregulowanie stanu prawnego urządzeń przesyłowych

Wielu klientów mojej kancelarii zapytuje mnie co powinno zawierać pismo w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i zaspokojenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Upraszczając temat ,albowiem taka jest specyfika publikacji moich artykułów oraz opierając się na prowadzonych od wielu lat procesach sądowych w tym zakresie,poniżej przedstawiam podstawowe wskazówki dotyczące w/w tematu.

Zatem jeśli na Twojej nieruchomości znajduje sie np: słup energetyczny, gazowy, lub inne urządzenia przesyłowe możesz :wezwać przedsiębiorcę do ustanowienia służebności przesyłu ,złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wezwać do wykazania posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Możesz oczywiście wybrać ,czy wolisz wezwać do ustanowienia służebności gdzie pewne warunki umowy powinny od razu być sformułowane ,czy też wystosować bardziej ogólne wezwanie do wykazania posiadania tytułu prawego do nieruchomości, pozostawiając inicjatywę w zakresie regulowania stanu prawnego urządzeń  przedsiębiorcy. Wezwania do ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń oraz wezwanie do wykazania tytułu prawnego do nieruchomości nie musza zasadniczo zawierać żadnych załączników-praktyka jednak nakazuje załączać od razu dokumenty żądane przez przedsiębiorców przesyłowych np;/odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wyliczenie odszkodowania/po to,żeby uniknąć przedłużania negocjacji. Pisma powinny zostać podpisane przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. Pismo wzywające do podjęcia negocjacji powinno zawierać proponowane warunki ustanowienia służebności: okres czasu ,formę i wysokość wynagrodzenia zakres obciążenia nieruchomości a także termin do którego oczekujesz odpowiedzi ,który nie powinien być krótszy niż 30 dni .Jeżeli jednocześnie z wezwaniem został złożony wniosek  do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej warto o tym poinformować przedsiębiorcę- z chwilą bowiem podjęcia czynności przed sądem przerwaniu ulega bieg terminu zasiedzenia służebności.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 40 zł i należy go złożyć w Sądzie Rejonowym dla siedziby przedsiębiorcy. Zwracam uwagę że chodzi o siedzibę spółki nie o miasto gdzie jest oddział ,którego działalności dotyczy roszczenie .Do wniosku należy załączyć odpis dla strony przeciwnej.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza