Kancelaria Adwokacka
Ilona Cebo-Kubiczek
O nas tel. 602 751 634

Uregulowanie stanu prawnego urządzeń przesyłowych

Wielu klientów mojej kancelarii zapytuje mnie co powinno zawierać pismo w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i zaspokojenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Upraszczając temat ,albowiem taka jest specyfika publikacji moich artykułów oraz opierając się na prowadzonych od wielu lat procesach sądowych w tym zakresie,poniżej przedstawiam podstawowe wskazówki dotyczące w/w tematu.

Zatem jeśli na Twojej nieruchomości znajduje sie np: słup energetyczny, gazowy, lub inne urządzenia przesyłowe możesz :wezwać przedsiębiorcę do ustanowienia służebności przesyłu ,złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wezwać do wykazania posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Możesz oczywiście wybrać ,czy wolisz wezwać do ustanowienia służebności gdzie pewne warunki umowy powinny od razu być sformułowane ,czy też wystosować bardziej ogólne wezwanie do wykazania posiadania tytułu prawego do nieruchomości, pozostawiając inicjatywę w zakresie regulowania stanu prawnego urządzeń  przedsiębiorcy. Wezwania do ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń oraz wezwanie do wykazania tytułu prawnego do nieruchomości nie musza zasadniczo zawierać żadnych załączników-praktyka jednak nakazuje załączać od razu dokumenty żądane przez przedsiębiorców przesyłowych np;/odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wyliczenie odszkodowania/po to,żeby uniknąć przedłużania negocjacji. Pisma powinny zostać podpisane przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. Pismo wzywające do podjęcia negocjacji powinno zawierać proponowane warunki ustanowienia służebności: okres czasu ,formę i wysokość wynagrodzenia zakres obciążenia nieruchomości a także termin do którego oczekujesz odpowiedzi ,który nie powinien być krótszy niż 30 dni .Jeżeli jednocześnie z wezwaniem został złożony wniosek  do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej warto o tym poinformować przedsiębiorcę- z chwilą bowiem podjęcia czynności przed sądem przerwaniu ulega bieg terminu zasiedzenia służebności.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 40 zł i należy go złożyć w Sądzie Rejonowym dla siedziby przedsiębiorcy. Zwracam uwagę że chodzi o siedzibę spółki nie o miasto gdzie jest oddział ,którego działalności dotyczy roszczenie .Do wniosku należy załączyć odpis dla strony przeciwnej.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design - Studio72