Uporczywe nękanie (stalking)

Uporczywe nękanie polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie ,którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia . Czynność sprawcza w przypadku tzw. stalkingu polegać ma na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudzające u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność.

Uporczywość zachowania się sprawcy przestępstwa przewidzianego w art. 190 a k.k to szczególne nastawienie psychiczne polegające na nieustannym nękaniu ,pomimo sprzeciwu pokrzywdzonego ,a także dłuższy upływ czasu ,przez który sprawca powtarza swoje zachowanie przeciwko osobom nękanym. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.

Aby dane zachowanie mogło być uznane za stalking nie wymaga się, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji.

Nie ma znaczenia również fakt ,czy sprawca kieruje się do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, złośliwości, czy chęci zemsty. Decydujące znaczenie dla przestępstwa stalkingu będzie subiektywne odczucie zagrożonego. Stalking /przestępstwo/występuje najczęściej w kontekście rodzinnym i partnerskim. Przestępstwo to występuje również w środowisku pracy czy stosunkach sąsiedzkich, jeżeli przybierze formę szczególnie uciążliwą dla mieszkańców sąsiednich lokali.

Skuteczność walki ze stalkingiem polega na : przede wszystkim na wyrażeniu swojego sprzeciwu w stosunku do osoby nękającej, należy pokazać ,ze nie życzymy sobie żadnych kontaktów z jej strony . Nie należy wdawać się w dyskusje ,w rozmowy ,nie odbierać telefonów, nie odpowiadać na smsy. Należy zabezpieczać dowody ,zachować wszelkie maile, smsy, wiadomości wysyłane za pomocą portali społecznościowych, nagrywać rozmowy.

O każdym incydencie należy powiadomić policję.

Przestępstwo nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza , że do wszczęcia postępowania konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania przez osobę tym przestępstwem pokrzywdzoną. W sytuacji ,gdy osoba nękająca Cię rozpowszechnia informację nie prawdziwe , naruszające Twoje dobre imię , nazwisko, wizerunek czy dopuszcza się tajemnicy korespondencji ,wystąp na drogę postepowania cywilnego z żądanie zaniechania powyższych działań.

ILONA CEBO-KUBICZEK

ADWOKAT

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza