41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Uporczywe nękanie (stalking)


Uporczywe nękanie polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie ,którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia . Czynność sprawcza w przypadku tzw. stalkingu polegać ma na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudzające u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność.

Uporczywość zachowania się sprawcy przestępstwa przewidzianego w art. 190 a k.k to szczególne nastawienie psychiczne polegające na nieustannym nękaniu ,pomimo sprzeciwu pokrzywdzonego ,a także dłuższy upływ czasu ,przez który sprawca powtarza swoje zachowanie przeciwko osobom nękanym. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.

Aby dane zachowanie mogło być uznane za stalking nie wymaga się, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji.

Nie ma znaczenia również fakt ,czy sprawca kieruje się do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, złośliwości, czy chęci zemsty. Decydujące znaczenie dla przestępstwa stalkingu będzie subiektywne odczucie zagrożonego. Stalking /przestępstwo/występuje najczęściej w kontekście rodzinnym i partnerskim. Przestępstwo to występuje również w środowisku pracy czy stosunkach sąsiedzkich, jeżeli przybierze formę szczególnie uciążliwą dla mieszkańców sąsiednich lokali.

Skuteczność walki ze stalkingiem polega na : przede wszystkim na wyrażeniu swojego sprzeciwu w stosunku do osoby nękającej, należy pokazać ,ze nie życzymy sobie żadnych kontaktów z jej strony . Nie należy wdawać się w dyskusje ,w rozmowy ,nie odbierać telefonów, nie odpowiadać na smsy. Należy zabezpieczać dowody ,zachować wszelkie maile, smsy, wiadomości wysyłane za pomocą portali społecznościowych, nagrywać rozmowy.

O każdym incydencie należy powiadomić policję.

Przestępstwo nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza , że do wszczęcia postępowania konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania przez osobę tym przestępstwem pokrzywdzoną. W sytuacji ,gdy osoba nękająca Cię rozpowszechnia informację nie prawdziwe , naruszające Twoje dobre imię , nazwisko, wizerunek czy dopuszcza się tajemnicy korespondencji ,wystąp na drogę postepowania cywilnego z żądanie zaniechania powyższych działań.

ILONA CEBO-KUBICZEK

ADWOKAT

Podziel się artykułem

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk