Rozwód: Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej

W sprawach o rozwód dzieci, które nie ukończyły lat trzynastu nie mogą być przesłuchiwane w charakterze świadków. Ograniczenie to dotyczy wszystkich małoletnich, a nie tylko dzieci stron.

W przypadku wspólnych dzieci małżonków ograniczenie przesłuchania w charakterze świadków jest dalej idące. Dotyczy ono bowiem małoletnich, którzy nie ukończyli lat siedemnastu.

Młodsze dzieci nie mogą zatem występować w roli świadka w procesie rozwodowym swoich rodziców. Zstępni stron, którzy ukończyli lat siedemnaście mogą zeznawać.

Należy pamiętać, iż identyczne uregulowanie dotyczy spraw o separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Dziecku rozwodzących się małżonków, które ukończyło lat siedemnaście przysługuje prawo do odmowy zeznań. Zgodnie z KPC z prawa odmowy zeznań w charakterze świadka mogą skorzystać wstępni stron (a więc rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu (teść/teściowa, zięć/synowa, szwagier,/szwagierka, a także dziadkowie i wnuki małżonka).

Zgodnie z KRiO obligatoryjną częścią wyroku rozwodowego jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz określając kontakty z dzieckiem kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Dlatego przed wydaniem wyroku może wysłuchać dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Stosowanie do okoliczności, rozwoju umysłowego oraz stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka sąd uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie dziecka może mieć formę pośrednią, w której sąd skorzysta np. z opinii biegłego czy mediatora.

Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
(prawnik Dąbrowa Górnicza)

Tagi:


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2021 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza | ul. Graniczna 12, lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Katowice [Studio72]