41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce, jak to zrobić ?


Procedura rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce polega na wpisaniu wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa.
Aby zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy w Polsce, powinieneś złożyć wniosek w urzędu stanu cywilnego, w którym zawarłeś lub zarejestrowałeś związek małżeński.

Uznanie zagranicznego rozwodu w Polsce jest możliwe, jeśli spełnione są określone warunki i procedury przewidziane przez polskie prawo. Oto kilka istotnych informacji na ten temat:

1. Zasady ogólne: Polskie prawo uzna zagraniczny rozwód, jeśli został on wydany przez właściwy sąd zagraniczny i jest zgodny z przepisami prawa międzynarodowego i polskiego prawa rodzinnego. Ważne jest, aby rozwód został ogłoszony przez sąd kompetentny w sprawie małżeństwa, a orzeczenie rozwodowe musi być prawomocne.

2. Procedura: Aby uznać zagraniczny rozwód w Polsce, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania jednej ze stron lub obu stron małżeństwa. Wniosek powinien zawierać pewne dokumenty, takie jak akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Badanie zgodności z polskim prawem: Sąd polski będzie analizować zagraniczne orzeczenie rozwodowe pod kątem zgodności z polskim prawem. Ważne jest, aby rozwód był zgodny z polskimi przepisami dotyczącymi podstaw rozwiązania małżeństwa. Sąd może również zbadać, czy procedury zagraniczne zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa.

4. Interes publiczny: Sąd polski może odmówić uznania zagranicznego rozwodu, jeśli uzna, że narusza to interes publiczny Polski, na przykład jeśli rozwód jest sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego prawa rodzinnego.

Warto zauważyć, że procedura uznanie zagranicznego rozwodu w Polsce może być czasochłonna i wymagać odpowiedniej dokumentacji. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże w przygotowaniu wniosku i reprezentacji podczas procesu.

Jeśli masz pytania dotyczące uznanie zagranicznego rozwodu w Polsce, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który będzie w stanie udzielić Ci dokładnych informacji i indywidualnej porady w oparciu o Twoją konkretną sytuację.

5. Proces sądowy: Po złożeniu wniosku o uznanie zagranicznego rozwodu, sąd przeprowadzi proces sądowy w celu rozpatrzenia sprawy. Będzie analizować dokumenty, dowody oraz zgodność orzeczenia rozwodowego z polskim prawem. Strony mogą zostać wezwane do udzielenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeśli to konieczne.

6. Wniosek o uznanie: Jeśli sąd uzna, że zagraniczny rozwód spełnia wymogi polskiego prawa, wyda orzeczenie o uznanie rozwodu. To orzeczenie potwierdza legalność i skuteczność zagranicznego rozwodu w Polsce.

7. Rejestracja: Po otrzymaniu orzeczenia o uznanie rozwodu, konieczne jest zarejestrowanie go w odpowiednich polskich urzędach. W zależności od okolicy, może to obejmować rejestrację w urzędzie stanu cywilnego lub innych właściwych instytucjach.

Ważne jest, aby zauważyć, że każda sprawa jest unikalna, a procedura uznanie zagranicznego rozwodu może różnić się w zależności od okoliczności i jurysdykcji. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który będzie mógł udzielić indywidualnej porady prawnej i pomóc w prowadzeniu sprawy.

Uznanie zagranicznego rozwodu w Polsce jest ważnym krokiem w uregulowaniu statusu małżeńskiego po rozwodzie. Działając zgodnie z wymogami prawa i współpracując z prawnikiem, będziesz mógł skutecznie uznać zagraniczny rozwód w Polsce i uregulować swoją sytuację prawną zgodnie z polskim systemem prawnym.

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk