Kancelaria Adwokacka
Ilona Cebo-Kubiczek
O nas tel. 602 751 634

NIEUDANA OPERACJA PLASTYCZNA

chirurgia plastyczna procesy

W każdym przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, czy to na skutek zawinionego błędu lekarskiego, czy też zakażenia bakteryjnego lub wirusowego w gabinecie stomatologicznym bądź kosmetycznym, istnieje możliwość dochodzenia przed właściwym sądem naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody. W tym też celu art. 444 kodeksu cywilnego przyznaje prawo domagania się od zobowiązanego do naprawienia szkody odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione z tytułu leczenia, badań specjalistycznych, rehabilitacji, diety, pielęgnacji, zakupu środków higieny czy także wydatków poniesionych na dojazdy do placówek opieki zdrowotnej. Oprócz tego poszkodowany może żądać przyznania mu odpowiedniej renty w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy, zwiększenia się jego potrzeb bądź zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Ustawodawca przewidział także na mocy art. 445 k.c. możliwość domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. O jego wysokości każdorazowo decyduje sąd. Wynik przeprowadzonego postępowania dowodowego, opartego na treści specjalistycznych opinii biegłych, zeznaniach świadków, stron oraz przedstawionej dokumentacji potwierdzającej fakt poniesionych wydatków, przesądzi ostatecznie o zasadności zgłoszonych w sprawie roszczeń. O ile tylko wysokość doznanej szkody nie przekroczy kwoty 75 tys. zł, właściwy do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli wartość roszczeń przekroczy kwotę 75 tyś zł właściwym będzie sąd okręgowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA
UL.GRANICZNA 12


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design - Studio72