41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Nieudane operacje plastyczne


chirurgia plastyczna procesy

W każdym przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, czy to na skutek zawinionego błędu lekarskiego, czy też zakażenia bakteryjnego lub wirusowego w gabinecie stomatologicznym bądź kosmetycznym, istnieje możliwość dochodzenia przed właściwym sądem naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody (np. nieudana operacja nosa lub inny zabieg z zakresu chirurgii plastycznej) .

W tym też celu art. 444 kodeksu cywilnego przyznaje prawo domagania się od zobowiązanego do naprawienia szkody odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione z tytułu leczenia, badań specjalistycznych, rehabilitacji, diety, pielęgnacji, zakupu środków higieny czy także wydatków poniesionych na dojazdy do placówek opieki zdrowotnej.

Oprócz tego poszkodowany może żądać przyznania mu odpowiedniej renty w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy, zwiększenia się jego potrzeb bądź zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Ustawodawca przewidział także na mocy art. 445 k.c. możliwość domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. O jego wysokości każdorazowo decyduje sąd.

Wynik przeprowadzonego postępowania dowodowego, opartego na treści specjalistycznych opinii biegłych, zeznaniach świadków, stron oraz przedstawionej dokumentacji potwierdzającej fakt poniesionych wydatków, przesądzi ostatecznie o zasadności zgłoszonych w sprawie roszczeń.

O ile tylko wysokość doznanej szkody nie przekroczy kwoty 75 tys. zł, właściwy do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli wartość roszczeń przekroczy kwotę 75 tyś zł właściwym będzie sąd okręgowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA
UL.GRANICZNA 12

Podziel się artykułem

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk