Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Kurator spadku

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek
spadek kurator spadku

spadek kurator spadkuKurator spadku czuwa nad masą spadkową, która jeszcze nie została objęta przez spadkobierców. Kurator spadku zarządza spadkiem do czasu objęcia go przez spadkobierców. Jeśli to konieczne, może sprzedać niektóre składniki spadku zgodnie z przepisami o egzekucji.

Zgodnie z kodeksem cywilnym śmierć spadkodawcy otwiera spadek, który nabywa spadkobierca powołany testamentem lub zgodnie z przepisami ustawy. Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie żadnych dyspozycji testamentowych (pisemnych lub ustnych), wówczas zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym.

Ustalenie prawowitych spadkobierców nie zawsze jednak jest możliwe od razu w momencie otwarcia spadku. Sytuacje niejasne rozstrzyga sąd, który na czas trwania ustaleń może powołać kuratora spadku.

Spadkobierca, który jeszcze nie objął otwartego spadku także może wnioskować do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego. Taki wniosek jest zasadny w sytuacji, kiedy spadkobierca wie o istnieniu innych żyjących osób, które także mają prawo do dziedziczenia po zmarłym.

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku należy złożyć do sądu, który jest właściwy dla danego spadku pamiętając m.in. o  oznaczeniu nazwisk i adresów osób, których sprawa dotyczy, uiszczeniu opłaty skarbowej, pełnomocnictwa oraz załączeniu odpisu wniosku dla każdego uczestnika postępowania.

Art. 666 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) stanowi, że „Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku”. Jeśli dany spadek nie ma sporządzonego spisu inwentarza (spis zawartości spadku), wówczas sąd może postanowić o jego sporządzeniu. Główną powinnością kuratora spadku jest ustalenie wszystkich prawowitych spadkobierców i poinformowanie ich o otwarciu spadku.

Do czasu odnalezienia spadkobierców kurator, pod nadzorem sądu, zarządza spadkiem i w toku takiego zarządu może, za pozwoleniem sądu, sprzedać rzeczy ruchome, które są narażone na zepsucie lub których koszt przechowywania jest powoduje nadmierne koszty. W trakcie zarządu spadkiem kurator postępuje zgodnie z przepisami, które obowiązują komorników w toku egzekucji z ruchomości lub nieruchomości.

Kurator zatem może zatem w uzasadnionych przypadkach i za zgodą sądu sprzedać niektóre składniki masy spadkowej, jeśli przemawiają za tym ważne powody. Do rutynowych czynności kuratora należy również m.in. wynajęcie ochrony dla mienia, które jest narażone np. na kradzież lub zniszczenie. Zgodnie z orzecznictwem kurator spadku korzysta z podmiotowego zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem administracyjnym /na podstawie art. 239, pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/Kurator masy spadkowej ponosi jednak koszty sądowe w sprawach cywilnych.

ADWOKAT
ILONA CEBO-KUBICZEK

Tagi: ,

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk